دسته بندی: اخبار

طریقه بیزینسی کردن پروفایل در اینستاگرام

طریقه بیزینسی کردن پروفایل در اینستاگرام:

با بیزینسی کردن پیج خود حرفه ای شوید و حرفه ای بفروشید.امار و اطلاعاتی که اینستاگرام از فالورها و پیجتان به شما اراِئه میدهد شما را در نحوه و زمان پست گذاری،ارتباط و دسترسی سریع مشتریان به شما ،تولید محتوای مناسب با کاربران پیج ،جذب فالور بیشتر و… یاری میکند.

 اینجا کلیک کنید تا نحوه بیزینسی کردن پیج خود را یاد بگیرید.

 اینجا کلیک کنید تا مزایای بیزینسی کردن پیج خود را بدانید.